Click here to revoke the Cookie consent

Veranderingen in Pensioenwet: Toetredingsleeftijd verlaagd naar 18 jaar

Gepubliceerd op: 22-12-2023

Er staat een ingrijpende verandering op stapel in het Nederlandse pensioenlandschap die van toepassing zal zijn op alle werkenden. Vanaf 1 januari 2024 wordt de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw verlaagd van 21 naar 18 jaar. Deze wijziging geldt ook voor pensioenfonds StiPP.

Voorheen moesten werknemers wachten tot ze 21 jaar oud waren om te beginnen met het opbouwen van pensioen bij pensioenfondsen zoals StiPP. Maar met deze nieuwe regeling wil de overheid werkenden vanaf 18 jaar al de kans geven om te starten met hun pensioenopbouw. Dit is een grote stap voorwaarts om jonge werkenden meer controle te geven over hun financiële toekomst.

Belangrijk om te vermelden is dat voor degenen die tussen de 18 en 20 jaar oud zijn en momenteel werkzaam zijn bij een werkgever die aangesloten is bij pensioenfondsen zoals StiPP, de wekentelling voor pensioenopbouw pas begint vanaf 1 januari 2024. Dit betekent dat de weken die voor deze datum zijn gewerkt, niet worden meegerekend voor de pensioenopbouw bij deze fondsen.

Deze wijzigingen worden doorgevoerd om alle werkenden, ongeacht hun leeftijd, eerder de gelegenheid te geven om een stevig fundament voor hun pensioen op te bouwen. Dit is een kans voor iedereen om vroeger in hun loopbaan te investeren in een financieel veilige toekomst.

Voor meer gedetailleerde informatie over hoe deze veranderingen in de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw bij jouw pensioenfonds van invloed zijn op uw specifieke situatie, raden we aan om contact op te nemen met de desbetreffende pensioenfondsen.

Deze wijzigingen onderstrepen het belang van pensioenopbouw en tonen aan dat de overheid streeft naar een inclusiever en toegankelijker pensioenstelsel voor alle werkenden, ongeacht hun leeftijd.