Click here to revoke the Cookie consent

Feestdagen, wanneer worden ze doorbetaald?

Gepubliceerd op: 18-12-2023

Wat zijn feestdagen eigenlijk?

Feestdagen zijn speciale dagen waarop we feest vieren en samen zijn. Ze kunnen om verschillende redenen zijn, zoals voor religie, cultuur of om belangrijke gebeurtenissen in ons land te herdenken. Op die dagen komen mensen bij elkaar om te feesten, lekker eten te delen, cadeautjes te geven en gewoon plezier te hebben met familie en vrienden. Het zijn momenten waarop we tijd maken om blij te zijn en dingen te vieren die belangrijk voor ons zijn.


Wat zegt de NBBU-cao over feestdagen en de vergoeding hiervan?

Volgens de NBBU-cao hebben uitzendkrachten recht op betaalde feestdagen als deze op reguliere werkdagen vallen waarop zij normaal gesproken zouden werken. De specifieke regelingen voor feestdagen kunnen verschillen per uitzendbureau en zijn vastgelegd in de cao die van toepassing is, de cao van de inlener.

  • Uitzendkrachten hebben recht op een vergoeding voor feestdagen die samenvallen met reguliere werkdagen. Dit kan bestaan uit doorbetaling van het salaris voor de gewerkte uren op die feestdag of het toekennen van een vervangende vrije dag op een ander moment;
  • De regelingen omvatten vaak ook zaken als toeslagen voor werken op feestdagen en compensatie voor feestdagen die samenvallen met reeds geplande vrije dagen van de uitzendkracht.

Het doel van deze bepalingen is ervoor te zorgen dat uitzendkrachten eerlijk worden behandeld wat betreft hun recht op vrije dagen en compensatie op feestdagen, vergelijkbaar met werknemers in dienst van de inlener.

De feestdagen die als doorbetaalde feestdagen gelden zijn:

  • Nieuwjaarsdag (1 januari);
  • Eerste en Tweede Paasdag;
  • Koningsdag (27 april);
  • Bevrijdingsdag (5 mei, om de vijf jaar een officiële vrije dag, cao afhankelijk);
  • Hemelvaartsdag;
  • Eerste en Tweede Pinksterdag;
  • Eerste en Tweede Kerstdag (25 en 26 december).

En Goede Vrijdag dan?

In Nederland is Goede Vrijdag een officiële feestdag, een dag vóór Pasen die door veel mensen wordt gevierd, maar het is niet een feestdag waarop normaal gesproken automatisch recht bestaat op doorbetaling van salaris volgens de meeste cao's.

In veel sectoren en cao's wordt Goede Vrijdag niet automatisch beschouwd als een doorbetaalde vrije dag. Werknemers moeten vaak vakantiedagen opnemen als ze vrij willen zijn op Goede Vrijdag, tenzij er in de specifieke cao, het bedrijfsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst anders is bepaald.


Wat is de wettelijke bepaling over feestdagen?

Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een feestdag. In de betreffende cao of arbeidsovereenkomst staan de afspraken of je vrij bent op feestdagen.