Click here to revoke the Cookie consent

(Aanvullend) Geboorteverlof en Ouderschapsverlof

Gepubliceerd op: 06-05-2024

Er zijn op dit moment 3 verschillende soorten verlof. Namelijk:

 • 1. Geboorteverlof
  (1 week à 100% loon – op te nemen binnen 4 weken na geboortedatum)
 • 2. Aanvullend geboorteverlof
  (5 weken à 70% loon – op te nemen binnen 6 maanden na geboortedatum
 • 3. Ouderschapsverlof
  (9 weken à 70% loon – op te nemen binnen 12 maanden na geboortedatum)

Dit zijn keuzes om te maken. Je mag dit opnemen, dit is geen verplichting.

 

 • 1. Uitleg opname geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Nog meer informatie te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-als-partner-geboorteverlof-opnemen.

 

 • 2. Uitleg opname aanvullend geboorteverlof

Sinds 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Zij moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen. De werkgevers vragen de uitkering aan bij het UWV en betalen de werknemers uit.

 Nog meer informatie te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof/vraag-en-antwoord/aanvullend-geboorteverlof-aanvragen.

 Dus TEAM Personeel betaald met aanvullend geboorteverlof het loon a 70% uit aan de werknemer, en vraagt de uitkering aan bij het UWV. De werknemer hoeft verder geen contact op te nemen met het UWV, dit doet TEAM. TEAM krijgt het uitbetaald loon terug van het UWV (70% van berekend dagloon).

 

 • 3. Uitleg opname ouderschapsverlof

Goed om te weten. Recht op verlof, betekend niet recht op betaald verlof. Je hebt in principe recht om 26 weken verlof te nemen, waarvan 9 weken betaald a 70% van je loon.

Voorwaarden

Voor het verlof gelden de volgende regels:

 • U bent werknemer in loondienst. Geldt dit voor beide ouders, dan hebben ze allebei recht op ouderschapsverlof.
 • U neemt de 9 weken op in het eerste levensjaar van het kind.
 • U krijgt een uitkering van 70% van uw dagloon, tot 70% van het maximum dagloon. Uw werkgever vraagt dit voor u aan bij UWV. Dit kan pas nadat u met verlof bent. Uw werkgever kan ervoor kiezen om uw loon tijdens het verlof door te betalen. Of te wachten tot UWV de uitkering aan uw werkgever heeft uitbetaald. Dit duurt ongeveer 4 weken vanaf het moment dat de werkgever de uitkering voor u heeft aangevraagd.
 • U kunt het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden.
 • Bij een tweeling heeft u recht op 2 keer ouderschapsverlof.
 • Het recht op betaald ouderschapsverlof geldt ook wanneer het kind voor 2 augustus 2022 is geboren, maar op deze datum nog geen jaar oud is. Als u nog ouderschapsverlof over heeft, kunt u alsnog 9 weken betaald ouderschapsverlof krijgen als u ze opneemt voor uw kind 1 jaar is.
 • De werkgever kan u vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang vragen om het verlof anders in te roosteren. Het veranderde rooster geldt voor het hele ouderschapsverlof.

De uitbetaling hiervan geschied op eenzelfde manier als het aanvullend geboorteverlof. TEAM Personeel betaald de werknemer, en vraagt dit terug bij het UWV.