Click here to revoke the Cookie consent

Zo gaat TEAM Personeel met jouw gegevens om

Gepubliceerd op: 10-02-2023

Zo gaat TEAM Personeel met jouw gegevens om

Veilig omgaan met onze gegevens krijgt met de dag meer prioriteit in onze samenleving. Nu we meer online werken liggen er namelijk nieuwe gevaren op de loer, zoals een datalek of cyberaanval. Om dit soort situaties te voorkomen werken wij geheel volgens de richtlijnen van de AVG, lees er meer over in dit artikel.  

De AVG in het kort

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese wetgeving die de bescherming van persoonsgegevens regelt. De AVG is bedoeld om de bescherming van persoonsgegevens te versterken en de privacyrechten van individuen te versterken. Hier vind je regels over het verwerken van persoonsgegevens, waaronder regels voor transparantie, verantwoordelijkheid, toestemming en rechten van betrokkenen. De AVG legt ook de verantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens bij organisaties neer die deze gegevens verwerken. Zouden wij niet aan de AVG voldoen, dan lopen wij het risico een boete te krijgen.

Verwerken van gegevens als uitzendbureau

 • Als uitzendbureau moeten we dagelijks persoonsgegevens verwerken van onder andere onze uitzendkrachten. Deze gegevens verwerken wij geheel volgens de richtlijnen van de AVG. Dit betekent onder andere dat we:
 • Een rechtsgrond moeten hebben voor de verwerking van persoonsgegevens, ofwel dat wij toestemming nodig hebben voor de verwerking van jouw gegevens;
 • Wij transparant zijn over welke persoonsgegevens er worden verwerkt en waarvoor wij deze gebruiken;
 • De technische maatregelen hebben genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking;
 • Wij jouw rechten als uitzendkracht respecteren. Heb je een vraag over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan beantwoorden wij deze zo goed mogelijk. En mocht je jouw gegevens willen laten verwijderen onder de juiste omstandigheden, dan doen wij dat;
 • Wij werken met een verwerkingsregister en deze bijhouden. 

Wanneer je ingeschreven staat bij TEAM Personeel

Wanneer je bij ons als uitzendkracht wordt ingeschreven mogen wij alleen de persoonsgegevens noteren die nodig zijn voor de arbeidsbemiddeling. Om deze te mogen noteren in ons systeem zullen wij jou hiervoor eerst om toestemming vragen. Hierna mogen wij de gegevens maximaal twee jaar bewaren indien je niet voor ons hebt gewerkt. Dit zijn de gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Relevante werkervaring;
 • Opleiding(en), cursussen, certificaten.

Er zijn ook persoonsgegevens die we niet gebruiken of opslaan tijdens de inschrijving. Dit zijn je BSN, gezondheidsgegevens, godsdienst/religie en overige bijzondere persoonsgegevens.

Wanneer je werkzaam bent bij TEAM Personeel als uitzendkracht

Als je daadwerkelijk voor TEAM Personeel aan de slag gaat hebben we nog een paar andere gegevens van je nodig. Dit zijn jouw NAW-gegevens, bankrekeningnummer, jouw BSN en een kopie van jouw identiteitsbewijs. Deze hebben we nodig voor het correct uitvoeren van de salarisadministratie en om jouw identiteit vast te stellen. Mocht je niet meer in dienst zijn voor TEAM Personeel, dan bewaren we tot uiterlijk zeven jaar na jouw laatste werkdag nog je gegevens. Uiteraard gaan we hier voorzichtig en veilig mee om.  

Wil je meer weten over hoe wij met jouw gegevens omgaan? Voel je vrij om contact op te nemen met een van onze experts, dan leggen we het graag aan je uit.