Click here to revoke the Cookie consent

PAWW: Wat is het en wat verandert er voor uitzendkrachten?

Gepubliceerd op: 08-09-2022

PAWW: Wat is het en wat verandert er voor uitzendkrachten?

Vanaf 1 augustus neemt de Uitzendbranche, in overeenstemming met de ABU en NBBU, ook deel aan de PAWW. Dan treedt de verplichting van de PAWW in werking. De verzamel-cao waarin de uitzendbranche is opgenomen, is intussen algemeen verbindend verklaard.

De PAWW uitgelegd
De PAWW staat voor ‘Private Aanvulling WW en WGA’ en zorgt voor een verlenging van de WW-uitkering.

De regeling is in het leven geroepen om een eerdere vermindering op de WW en loongerelateerde WGA te compenseren. Vroeger kregen werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten langer een uitkering dan nu. In 2016 werd de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 24 maanden. De vakbonden en werkgevers spraken toen af dat de gemiste maanden privaat gerepareerd konden worden in de Private Aanvulling WW en WGA, kortweg PAWW. Hiermee wordt je recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau. Niet alleen de oudere, maar ook de jongere werknemers profiteren van de reparatie.

Wie betaalt de PAWW?
In de uitzend cao is opgenomen dat de uitzendwerkgever (TEAM Personeel) verplicht is om de PAWW inhouding te compenseren: het bedrag wat bruto wordt ingehouden bij de werknemer moet ook weer bruto worden terugbetaald.

Salarisspecificatie
Word je per week verloond? Dan vind je de PAWW vanaf week 31 terug op je salarisspecificatie. Word je per vier weken verloond? Dan vind je de PAWW vanaf periode 8 terug op je salarisspecificatie.

Heb je vragen over de PAWW?
Neem dan gerust contact met ons op: 050 313 63 65 of mail naar info@teampersoneel.nl.

Bronnen:
Flexnieuws: PAWW en verloning uitzendkrachten
NBBU:
Cao PAWW         
Stichting PAWW:
Uitzendbranche deelnemer PAWW-regeling