Click here to revoke the Cookie consent

Bouw en infra in 2024: Anticiperen op Veranderingen en de Actuele CAO

Gepubliceerd op: 17-05-2024

Wat staat er te gebeuren in de bouw- en infrasector in 2024? Hoe ziet de huidige CAO eruit en welke ontwikkelingen zijn van belang? Dit zijn de thema's die in deze sector spelen en waar je rekening mee moet houden.

Loonsverhoging in de Huidige CAO Bouw en Infra 2024

Het huidige CAO-jaar brengt een aanzienlijke stijging van het loon met zich mee, met een gemiddelde toename van ongeveer 10%. Werknemers in de lagere loonschalen kunnen zelfs rekenen op bijna 11% meer, terwijl degenen in de hogere loonschalen een stijging van bijna 9% kunnen verwachten. De ingangsdatum van de actuele CAO Bouw & Infra was op 1 januari 2024 en eindigt op 31-12-2024.

Voor werknemers onder deze CAO betekent dit dat hun salaris vanaf de ingangsdatum met 3,5% en € 50,- bruto per maand is gestegen. Bovendien volgt op 1 juli opnieuw dezelfde verhoging van 3,5% en € 50,- bruto per maand. Dit resulteert in een aanzienlijke totale loonstijging van ongeveer 10%. Vanaf 1 januari wordt het minimumuurloon geïntroduceerd, wat betekent dat de wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week-, en maandlonen komen te vervallen. Vanaf dat moment ontvangt iedereen met een minimumloon hetzelfde uurloon.

Geen STAP Budget, maar wel meer SLIM

De Subsidieregeling Stimulering Arbeidsmarktpositie (STAP) gaf werknemers de kans om een cursus, opleiding, of training te volgen. Echter, vanaf 2024 is het STAP-budget niet langer beschikbaar. Maar er lijkt goed nieuws in het verschiet te liggen voor werkgevers, aangezien er mogelijk een nieuwe subsidie komt waar zij nog beter van kunnen profiteren: van STAP naar SLIM.

Het resterende STAP-budget van 73 miljoen euro kan hoogstwaarschijnlijk worden benut via de bestaande SLIM-subsidie. Het is belangrijk op te merken dat deze subsidie uitsluitend kan worden aangevraagd door werkgevers.

Verwachte Krimp voor de Bouwsector in 2024, maar is er Licht aan het Einde van de Tunnel?

In 2024 staat de bouwsector een jaar van krimp te wachten, met een verwachte afname van het activiteitenvolume met 2,5 procent. Deze daling wordt veroorzaakt door verminderde activiteit bij woningbouwers, architectenbureaus en in de hout- en bouwmaterialenindustrie. Desondanks blijven bepaalde subsectoren in de bouw zich positief ontwikkelen: installatiebedrijven en ingenieursbureaus floreren dankzij opdrachten gerelateerd aan de energietransitie en klimaatuitdagingen. In 2025 wordt er weer ruimte verwacht voor groei.

Uitdagingen voor de Infrasector in 2024

De sector Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) ondergaat ingrijpende veranderingen als gevolg van de stikstofregelgeving en beperkte budgetten. Hierdoor start de overheid minder omvangrijke aanlegprojecten en worden de middelen verlegd naar renovatie- en onderhoudsprojecten. Talrijke bruggen, tunnels, viaducten, sluizen en dijken vereisen aanzienlijk onderhoud vanwege intensiever gebruik en het bereiken van hun levensduur.

De focus binnen de GWW verschuift de komende jaren naar het onderhouden, vervangen en renoveren van infrastructuur. Deze verandering brengt een nieuwe dynamiek in de inframarkt teweeg, wat het midden- en kleinbedrijf (mkb) blootstelt aan risico's van verdrukking.

Ondanks een verwachte bescheiden krimp in 2024 als gevolg van economische afkoeling en druk op overheidsbudgetten, blijft er een aanzienlijke vraag naar infrastructuurprojecten. De uitdagingen blijven groot, wat zorgt voor voortdurende vraag bij overheden en bedrijven naar infrastructuurprojecten. Hierdoor voorspelt ABN AMRO in 2025 een groei van 1 procent.