Click here to revoke the Cookie consent

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor ZZP'ers in de bouw en techniek: dekking, aansprakelijkheid en premie

Gepubliceerd op: 30-05-2023

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor zzp'ers in de bouw en techniek: dekking, aansprakelijkheid en premie

Als zzp'ers in de bouwsector of technieksector is het belangrijk om jezelf te beschermen tegen de  financiële risico's die ontstaan als gevolg van schadeclaims of letsel dat je aan anderen toebrengt tijdens je werk. Een aansprakelijkheidsverzekering helpt je hierbij, maar er zijn een paar belangrijke zaken waarop je moet letten bij het afsluiten ervan. In dit artikel bespreken we de verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen, dekkingen en geven we tips over waar je op moet letten bij het kiezen van de juiste verzekering.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers in de bouw en techniek is een verzekering die de kosten dekt wanneer je verantwoordelijk wordt gesteld voor schade aan eigendommen van anderen, letsel of overlijden van anderen tijdens het werk. Het is belangrijk om deze verzekering af te sluiten omdat een ongeval of schadeclaims grote financiële gevolgen kan hebben. Wist je dat deze gevolgen zo groot kunnen zijn dat het voortbestaan van jouw onderneming in gevaar kan komen? Des te belangrijker om je goed in te dekken. Er zijn twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen, de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

 1. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan eigendommen van anderen en letsel of overlijden van anderen tijdens het werk. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er tijdens een bouwproject schade wordt veroorzaakt aan een pand of als iemand gewond raakt door een bouwgerelateerd ongeval.
 2. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schadeclaims die voortkomen uit professionele fouten, nalatigheden of verkeerde adviezen die zijn gegeven tijdens het werk. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je een verkeerde berekening maakt voor de constructie van een gebouw, waardoor later schade ontstaat.

Het belangrijkste verschil tussen deze twee is dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering schade dekt die voortvloeit uit werkzaamheden die direct te maken hebben met je werk, terwijl de beroepsaansprakelijkheidsverzekering schade dekt die voortvloeit uit professionele fouten of nalatigheden. In de praktijk kan het voor zzp'ers in de bouw echter lastig zijn om precies te bepalen welke verzekering van toepassing is, omdat er vaak sprake is van overlappingen tussen beide soorten aansprakelijkheid. Mocht je zelf moeite hebben met het kiezen van de juiste verzekering dan raden wij je aan altijd contact op te nemen met een expert.

Dekking en aansprakelijkheid: waar moet je op letten?

Werk je in de bouw of in de techniek, dan zijn er nou eenmaal verschillende risico’s waar je tijdens je werk rekening mee moet houden. Van materiële schade zoals schade aan gebouwen, voertuigen en andere objecten tot  aan letselschade, zoals verwondingen, invaliditeit en overlijden. Zoals hierboven besproken loop je ook risico wanneer je een beroepsfout maakt. Verkeerde berekeningen of constructiefouten bijvoorbeeld die leiden tot schade aan eigendommen van anderen of letsel. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van deze risico's, mits deze onder de dekking van de polis vallen. In het algemeen dekt een aansprakelijkheidsverzekering:

 1. Schade aan eigendommen van anderen
 2. Letselschade aan anderen
 3. Materiële schade

Bij TEAM Zzp, en wanneer je dus werkzaam bent in de bouw of techniek, is het verplicht om een polis te hebben voor een verzekerd bedrag van tenminste €2.500.000,- per aanspraak.
Een aansprakelijkheidsverzekering dekt echter niet alle risico's. Zo is het mogelijk dat de verzekering niet dekt als er sprake is van opzet, of als er schade wordt veroorzaakt door nalatigheid of roekeloosheid. Ook kan er sprake zijn van uitsluitingen in de polis, bijvoorbeeld als er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen of materialen. Wat er precies wel en niet gedekt wordt, hangt af van de specifieke polisvoorwaarden van de verzekeraar controleer dus altijd goed of de verzekering past bij jouw persoonlijke situatie.

Premie en eigen risico bij een aansprakelijkheidsverzekering

De premie van een aansprakelijkheidsverzekering is het bedrag dat je moet betalen aan de verzekeringsmaatschappij om jezelf te verzekeren tegen aansprakelijkheid. Deze premie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type verzekering, het verzekerde bedrag, het eigen risico, de beroepsgroep en jouw schadeverleden. Dus, hoe hoger het verzekerde bedrag en het risico op schade, hoe hoger de premie zal zijn.

Het eigen risico is vervolgens het bedrag dat de verzekerde zelf moet betalen bij schade voordat de verzekeraar uitkeert. Het eigen risico kan bijvoorbeeld €250,- of €500,- zijn. Het kiezen van een hoger eigen risico kan leiden tot een lagere premie. Dit komt doordat je dan al een deel van de financiële verantwoordelijkheid voor schade op je neemt. Kies je voor een hoger eigen risico dan is het wel belangrijk dat je zeker weet ook het eigen risico te kunnen betalen wanneer er schade ontstaat. Kies je voor een lager eigen risico, dan betaal je een hogere premie per maand. Kortom, het is belangrijk om goed na te denken over de hoogte van het eigen risico en de gevolgen van deze keuze voor de premie en de financiële verantwoordelijkheid bij schade.

Overige aandachtspunten

Naast de dekking, premie en eigen risico zijn er nog andere belangrijke aandachtspunten bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering als ZZP’er:

 1. Maximale uitkering: Verzekeraars hanteren vaak een maximale uitkering per schadegeval en per jaar. Controleer of deze bedragen voldoende zijn voor de werkzaamheden die jij uitvoert.
 2. Looptijd van de verzekering: De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen hebben een looptijd van één jaar en worden daarna stilzwijgend verlengd. Kijk daarom naar de looptijd van de verzekering en de voorwaarden voor opzegging.
 3. Opzegtermijn: Bij het opzeggen van de verzekering geldt vaak een opzegtermijn. Houd hier rekening mee zodat je op tijd kan overstappen naar een andere verzekeraar indien nodig.
 4. Vergelijk niet alleen op premie, maar ook op dekking en voorwaarden. Een goedkope verzekering biedt misschien niet de juiste dekking voor het werkt dat jij uitvoert.
 5. Let op eventuele uitsluitingen of beperkingen in de dekking. Sommige verzekeraars sluiten namelijk schade aan geleend of gehuurd materiaal uit!
 6. Controleer de hoogte van het eigen risico en bedenk of dit past bij jouw financiële situatie.
 7. Lees reviews van andere ZZP'ers en kijk naar de ervaringen van anderen met de verzekeraar. Zo weet je zeker dat je de juiste keuze maakt.
 8. Vraag eventueel advies aan een tussenpersoon of adviseur om te helpen bij het maken van de juiste keuze.

Wil je meer weten over waar je op moet letten bij een aansprakelijkheidsverzekering? Neem dan eens contact op met een van onze experts!